Taal en cultuur voor vertalers en tolken  Nederlands

Hieronder vinden jullie een aantal thema’s over Nederland en Vlaanderen.

Bespreek één van deze thema’s  in een presentatie van twintig minuten.  Bedoeling is dat je het thema belicht vanuit het standpunt van de Vlaming / Nederlander.  Het spreekt dan ook vanzelf dat er Nederlandstalige bronnen dienen te worden gebruikt.  Het staat je vrij de aard van je presentatie zelf te kiezen.  Ze mag informatief, historisch gekaderd, kritisch, humoristisch of wat dan ook zijn.  Aangezien onze eerste les wat in het water is gevallen, zal ik aan de hand van de presentatie van de eerste spreker de nodige tips geven om je presentatie boeiend en professioneel te houden.

Boor verschillende bronnen aan en beperk je niet tot Wikipedia.  Maak een lijst van geraadpleegde werken.

Tevens is het de bedoeling dat de andere studenten zich kort voorbereiden en enigszins vertrouwd met het thema naar de les komen.  Deze laatsten dienen zich actief op te stellen, (kritische) vragen te stellen en te debatteren. 

Elk dossier zal door de docent verbeterd worden.  Tegen het einde van het semester hebben we dan een bundel die als studiemateriaal zal dienen voor het examen. Op het schriftelijke examen krijgen jullie één van deze thema’s voorgelegd waarover jullie een essay schrijven.  Concreet zal de opdracht op het schriftelijke examen luiden: schrijf een een persoonlijke, informerende of argumenterende tekst (ongeveer 25 regels) over volgend thema:  …

Klaswerk op 50% van de punten, schriftelijk examen op 50% van de punten.

 

Thema’s

1)     Koningin Maxima

2)     Koningin Mathilde

3)     De diamanthandel in Antwerpen

4)     De Nederlander en de caravan

5)     Koningsdag in Nederland

6)     Vlaanderen en de internationale handel

7)     Nederland en de internationale handel

8)     Bart de Wever (door de ogen van Vlamingen evt. vs. Waalse perceptie)

9)     Overheidsstructuur in Nederland

10)  Overheidsstructuur in Vlaanderen (in Belgische context)

11)  Structuur rechtbanken in Nederland

12)  Structuur rechtbanken in België

13)  Interculturele communicatie: omgaan met cultuurverschillen tussen Vlaanderen en Nederland


We hebben les op:

6 februari: inleiding –  verdeling van de opdrachten

13 februari  – Bastien. Structuur van de rechtbanken in België

20 februari – Margaux – Koningin Maxima

27 februari – Niina – Koningin Mathilde

4 of 6 maart –

11 of 13 maart –

20 maart

27 maart –

3 april –

24 april -

8 mei –

13 of 15 mei –