Dit college is een onderzoeksseminarie waarbij de studenten een eigen empirisch onderzoek voeren naar de vorm en functie van de linker- en/of rechterperiferie van de uiting in gesproken Nederlands.